Nachádzate sa tu

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. V nasledujúcom dokumente vás informujeme, aké osobné údaje spracovávame, prečo ich spracovávame, na ako dlho a aké sú vaše práva.

Kto je správca?

Správca osobných údajov je spoločnosť VULCANUS design s.r.o., Lazecká 344/4A, 779 00 Olomouc, IČ: 05878926, DIČ: CZ05878926, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave oddiel C, vložka 69665 (ďalej iba Správca).

Ako nás môžete kontaktovať?

V prípade otázok použite, prosím, tel.: +420 777 941 901 alebo e-mail: info@vulcanus-design.cz

Kedy spracovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracovávame v prípade odoslania kontaktného formulára, objednávky a prihlásenia do newslettera zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej iba „Nariadenie“).

V prípade odoslania kontaktného formulára spracovávame tieto osobné údaje:

 • E-mailovú adresu
 • Meno a priezvisko
 • Telefón

Tieto osobné údaje je nutné spracovať pre vytvorenie ponuky služieb, rokovanie o tejto ponuke alebo na účel odpovede na vami zadanú otázku. Takéto spracovanie umožňuje čl. 6. ods. 1 písm. b) Nariadenia. Tieto osobné údaje budú Správcom spracovávané po dobu rokovania o uzatvorení zmluvy, najdlhšie 1 rok od vášho dopytu, ak neudelíte súhlas na ďalšie spracovanie.

V prípade objednávky spracovávame tieto osobné údaje:

Meno a priezvisko

 • Názov firmy (nepovinné)
 • IČO a DIČ (nepovinné)
 • Ulica a číslo popisné
 • Mesto
 • PSČ
 • Štát
 • Telefón
 • E-mailová adresa

Tieto osobné údaje spracovávame na účel odoslania objednávky a ukladáme ich do nášho e-shopu a účtovného softvéru. Takéto spracovanie umožňuje čl. 6. ods. 1 písm. b) Nariadenia. Tieto údaje budeme spracovávať po dobu, ktorú nám stanoví zákon.

E-mailovú adresu používame na zasielanie obchodných oznámení. Zo zasielania obchodných oznámení je možné sa kedykoľvek odhlásiť kliknutím na odhlasovací odkaz v päte e-mailu. Vychádzame z predpokladu, že vás ďalšia ponuka obdobného tovaru a služieb môže zaujímať. Takéto spracovanie vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktoré umožňuje čl. 6. ods. 1 písm. f) Nariadenia.

V prípade prihlásenia k odberu newslettera spracovávame tieto osobné údaje:

 • E-mailovú adresu

Tento osobný údaj spracovávame na účel odosielania obchodných oznámení na základe vášho súhlasu. Takéto spracovanie umožňuje čl. 6. ods. 1 písm. a) Nariadenia. Zadané osobné údaje budeme spracovávať po dobu 5 rokov.

Kto ďalší môže mať prístup k vašim osobným údajom?

Správca spolupracuje s ďalšími subjektami (spracovatelia), ktorí môžu mať prístup k vašim osobným údajom.

Prístup k vašim osobným údajom môže mať aj tento spracovateľ:

 • Administrátor webu
 • Mailchimp
 • PPL
 • TNT

Aké sú vaše práva?

Zoberte na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

 • požadovať po nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame, prípadne žiadať kópiu týchto osobných údajov,
 • požadovať po nás vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov,
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať po nás výmaz týchto osobných údajov – tento výmaz však bude mať za následok ukončenie rokovania o zmluve a bude vykonaný iba v prípade, že záujmy spoločných správcov neprevažujú nad vašou ochranou súkromia,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov, prípadne na súd.

Čo sú cookies

Cookies sú krátke textové súbory vytvárané webovým serverom a ukladané vo vašom počítači prostredníctvom prehliadača. Keď sa neskôr vrátite na rovnaký web, prehliadač pošle uloženú cookie späť a server tak získa všetky informácie, ktoré si u vás predtým uložil. Cookies využíva na svoju činnosť väčšina webových stránok.

Ako sa delia cookies

Cookies je možné rozdeliť podľa toho, kto ich k vám na web umiestňuje, t. j. na:

 • Cookie prvej strany (first party cookie) – ich platnosť je obmedzená na doménu webu, ktorý prezeráte. Tieto cookies sú považované za bezpečnejšie.
 • Cookie tretej strany (third party cookie) – sú umiestnené pomocou skriptu z inej domény. Používateľov tak je možné sledovať naprieč doménami. Používajú sa často pre vyhodnotenie účinnosti reklamných kanálov.

Podľa trvanlivosti je možné cookies rozdeliť na:

 • Krátkodobé (session cookie) – vymažú sa z vášho počítača po zatvorení prehliadača
 • Dlhodobé (persistent cookie) – po zatvorení prehliadača zostávajú zachované, vymažú sa až po uplynutí veľmi dlhej doby (ta záleží na nastavení vášho prehliadača a nastavení cookie). Môžete ich tiež ručne odstrániť.

Podľa účelu môžeme využitie cookies rozdeliť takto:

 • Technické – umožňujú základné funkcie webu (napr. prihlasovanie) alebo stránok (napr. prehrávať videá, zdieľať obsah a pod.)
 • Analytické – slúžia na zber neanonymných dát o správaní používateľa. Na ich základe môžeme web upraviť tak, aby sa vám lepšie používal.
 • Remarketingové – slúžia na cielenie reklám na používateľov, ktorí už boli na našom webe.
 • Konverzné – s ich pomocou môžeme vyhodnotiť úspešnosť kampaní.

No čo cookies používame

Na našom webe používame tieto cookies:

 • Technické – prvej strany, krátkodobé. Zaisťujú základnú technickú funkčnosť webu, t. j. prihlasovanie, využívanie služieb a pod.
 • Google Tag Manager – služba slúži iba na jednoduchú správu meriacich kódov, sama žiadne cookies nepoužíva a nezaznamenáva žiadne dáta. Podmienky spracovania dát službou Google Tag Manager.
 • Google Analytics – prvej strany, dlhodobé. Sú využité na generovanie anonymných štatistík o používaní webu. Spracovateľom dát získaných na základe cookies je spoločnosť Google LLC. Podmienky na spracovanie dát službou Google Analytics.
 • Google AdWords – prvej strany, dlhodobé, remarketingové a konverzné. Podmienky spracovania dát službou AdWords.
 • Sklik – tretej strany, dlhodobé, remarketingové a konverzné. Naše webové stránky využívajú technológie retargetingu od služby Sklik prevádzkované spoločnosťou Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázať návštevníkom, ktorí už prejavili záujem o naše produkty, naše reklamy v reklamnej sieti spoločnosti Seznam.cz, a.s. Podmienky spracovania dát službou Sklik.
 • Facebook Pixel – prvej strany, dlhodobé, remarketingové a konverzné. Podmienky spracovania dát službou Facebook.
 • Hotjar – prvej strany, dlhodobé, analytické. Nástroj nám umožňuje snímať správanie používateľov webu, vďaka čomu môžeme nájsť a opraviť chyby v použiteľnosti webu. Služba je nastavená tak, aby nezaznamenávala osobné dáta. Spracovateľom dát získaných na základe cookies je spoločnosť Hotjar. Podmienky spracovania dát službou Hotjar.

 

Do cookies nikdy neumiestňujeme citlivé alebo osobné dáta. Do cookies môžeme umiestniť ID používateľa, to ale neumožňuje tretím stranám identifikovať konkrétnu osobu.

Ako je možné upraviť využívanie cookies

Vymazanie

Vymazať môžete cookies vo vašom prehliadači – spravidla býva umiestnené v “Histórii“ navštívených stránok.

Blokovanie

Prehliadače umožňujú umiestňovanie cookies na váš počítač zablokovať. V takom prípade ale bude funkcionalita týchto stránok obmedzená. Informácie o nastavení ukladania súborov cookies vo vašom prehliadači nájdete na stránkach poskytovateľa konkrétneho prehliadača:

Chrome

Firefox

Internet Explorer

Android – rôzne prehliadače

Ďalšie informácie o cookies a ich využití nájdete na stránkach https://www.aboutcookies.org/.

 

Tento web používá Google Analytics

Táto stránka používa službu Google Analytics poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (ďalej iba „Google“). Služba Google Analytics používa súbory cookies. Informácie o používaní stránky spolu s obsahom súboru cookie bude spoločnosťou Google prenesený a uložený na serveroch v Spojených štátoch. Google bude používať tieto informácie na účely vyhodnocovania používania stránky a vytvárania správ o jej aktivite, určených pre jej prevádzkovateľov, a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa činností na stránke a používaní internetu vôbec. Google môže tiež poskytnúť tieto informácie tretím osobám, ak to bude požadované zákonom alebo ak budú takéto tretie osoby spracovávať tieto informácie pre Google.

Služba Google Analytics je rozšírená o súvisiace reklamné funkcie poskytované spoločnosťou Google, a to:

 • prehľady zobrazení v reklamnej sieti Google,
 • remarketing (zobrazovanie reklám v obsahovej sieti na základe prezretých produktov),
 • rozšírené demografické prehľady (reportovanie anonymných demografických dát),
 • user id – funkcia Google Analytics, ktorá umožňuje merať a analyzovať správanie používateľov naprieč zariadeniami. Ako user id používame reťazec čísel alebo písmen, nikdy nepoužívame osobné údaje, ktoré by dovolili tretím stranám identifikovať konkrétnu osobu.

Viac informácií o spracovaní a využití dát nájdete v zmluvných podmienkach spoločnosti Google.

 

Ako zakázať sledovanie Google Analytics

Ak nechcete poskytovať anonymné dáta o používaní webu službe Google Analytics, môžete použiť plugin poskytovaný spoločnosťou Google. Po nainštalovaní do vášho prehliadača a aktivácii nebudú ďalej dáta odosielané.